Gürle Mahallesi Orhangazi

Bursa ili Orhangazi ilçesine bağlı köy, İlçe merkezinin güneyinde yer almakta, İl merkezine 42 km.’lik bir mesafede bulunmaktadır. Cenevizlilerin etkisi altında olan köy’ün adının, mercan anlamına gelen İtalyanca Coralla’dan geldiği sanılmaktadır. Luwi dilinin devamı olan Kapadokya diline göre ise çıkıntılık anlamına gelmektedir. Nitekim Bizans kayıtlarında geçen Orhangazi’nin fethettiği Krolla Kalesi de bu köyde yeralmaktadır. Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında Bursa-İznik yolu üzerinde bir konaklama yeri olarak önem kazanmış ve kadı bulunan bir merkez (Kaza/ilçe) konumuna gelmiştir.

Sultan Orhan ve Hüdavendigar vakfı olan köye Orhangazi tarafından bir cami, hamam (1324-1362) ve olasılıkla konaklamak için de bir han yaptırılmıştır.Orhan Bey’in Krolla’yı ele geçirdikten sonra kalenin hemen altına yaptırdığı cami günümüze harap bir durumda gelmiş isede minaresi özgünlüğünü hala korumaktadır.

Hamam ise işlevini 1954’e kadar sürdürmüş, daha sonra depoya dönüştürülmüştür. Hamam kubbeli soğukluk ve sıcaklık ile dört yan mekandan meydana gelmiştir. Kuzey cephesindeki bir kapıdan girilen soyunmalık kısmı nişlerle çevrili olup, bu nişlerden açılan bir kapı ile ılıklık ve sıcaklık bölümlerine geçilmektedir. Sıcaklık pandantifli bir kubbe ile örtülmüş olup, etrafı eyvanlarla genişletilmiştir. İçeriden sıvalı olan hamamın duvarları moloz taş ve tuğladan yapılmıştır. Zemini de mermer levhalarla kaplıdır.

İlk devirlerde önemli bir kale olan Krolla aynı zamanda İznik ile Gemlik arasındaki yol üzerinde bulunan önemli bir kent konumundaydı. Hatta ünlü Arap gezgini ibn-i Batuta, Bursa’dan İznik’e giderken (1335) Gürle’de bir Ahinin zaviyesinde kaldığından Şöyle bahsetmektedir;

…Bursa’dan İznik’e gittik. Şehre ulaşmadan gece bastırınca Gürle köyü’nde Ahilerden birinin zaviyesinde yatmak mecburiyetinde kaldık. Ertesi sabah bu köyden yola çıkarak iki tarafıda tatlı ve ekşi nar ağaçlarıyla örtülü bir ırmağın boyunca tam birgün yol alarak nihayet içi kamışlıklarla örtülü bir gölün kıyısına vardık. Buradan şehre 8 mil mesafe olup köprüyü andıran tek bir yol vardır. Kentin dayanıklılığıda bu hususiyetinden gelmektedir…

İbn-i Batuta’nın anlatımından, o dönemde Gürle’den İznik’e gidebilmek için göl kıyısından değil, Katırlı dağları eteklerindeki bir vadi içinden geçen bir yol kullanılmakta olduğu anlaşılmaktadır.

Köydeki evlerde tarihi Krolla kentinin kalıntıları olan devşirme malzemelerin kullanıldığı görülmektedir. Hatta Orhan Bey’in yaptırdığı caminin ahşap direklerinde bile, Krolla kenti kilisesindeki haç işaretli sütun başlıklarının kullanıldığı görülür. Kale bugün, köyün hemen üzerinde mevki olarak anılmakta olup, bazı duvarları ile bazı kalıntıları ayaktadır. Halen kalenin bulunduğu alan orman olup, Orman Bakanlığı’na bağlı araziler içindedir.

Ancak bir süre sonra kuzeyde Pazarköy (Orhangazi) adıyla yeni bir sınır ticaret merkezi kurulunca (XIV.yy.) Gürle’nin önemi giderek azalmıştır. Öte yandan hemen doğusunda kurulan ve Ermeni-Osmanlı vatandaşlarının çoğunlukta olduğu Gürle-i Gayr-ı Müslim’in (Yeni Gürle) ipekçilik alanında gösterdiği gelişme dolayısıyla da ikinci konuma düşmüştür. Buna karşın Osmanlı döneminde bir süre kaza (ilçe) merkezi olarak işlev üstlenmiştir.

1325 H (1907) tarihli Hüdavendigar vilayeti salnamesinde Gürle-i Müslim adıyla ve 126 hane olarak kayıtlıdır.

Nüfus gelişimi; 1927-695(Gürle-i Müslim adıyla kayıtlı), 1940-751, 1955-757, 1970-581, 1980-569, 1990-482, 1997-406, 2000-391 kişidir.

Ekonomisi başta tarım (Çeltik ve zeytin) ve hayvancılığa dayalı olup göç vermektedir.

Sosyal Medya Paylaşım

Benzer Yazılar

Yorum Yaz