Çeltikçi Mahallesi Orhangazi

İlçenin güneyinde, Gemlik-Bursa yolunun 1km.batısındadır. İlçeye 4 km. uzaklıkta çok eski bir köydür. Köyde bulunan çok sayıda antik kalıntılar ile yazıtlardan, İ.Ö.IV yy.’da,”Chormadoni”adlı bir yerleşim olduğu anlaşılmaktadır. Köyün hemen doğusunda bulunan Ilıpınar Höyüğünde yapılan kazılarda ise kalkaolitik dönemlere kadar inen yerleşim alanları belirlenmiştir. Köyde yakın zamana kadar kullanılan hamam oldukça eskidir. Yazıtı bulunan iki adet tarihi çeşme ise halen köylülere hizmet vermektedir. Köyün altında bulunan Mendil Tepe tümülüsü 1985 yılında kaldırılmıştır. Köyün mezarlığının yanında Mecit Dede adıyla bilinen bir adak yeri vardır.Yerli köyüdür. Eskiden Gürle İlçesine bağlı idi. Gürle bugün…

Devamı

Çakırlı Mahallesi Orhangazi

İznik gölünün kuzeyinde, Samanlı dağları eteklerinde, Orhangazi-İznik yolunun 1 km. kuzeyinde, İlçeye 12 km. uzaklıkta kurulmuş bir Belde’dir. Eski ve yerli bir köydür. Bir tür Doğan kuşu olan Çakır’ın bu bölgede yoğun bir şekilde görülmesi sebebiyle bu ismin verildiği tahmin edilmektedir. 1530 Tahrirat defterine göre köy, o zamanın Gürle nahiyesine bağlıdır. Bu tarihlerde Çakır olarak anılmıştır. Sultan II.Bayazit’in vakıf köyüdür. O tarihte vakfa bağlı 7 hane çifçi, 18 hane çeltikçi vardır. Çakırlı köyü 1989 yılında Belediye örgütü kurularak Belde olmuştur. Kadı sicillerinde XV.yy. itibari ile köyün ismine rastlanır. 1895-1908 yıllığına…

Devamı

Bayırköy Mahallesi Orhangazi

İznik Gölü’nün güney yönünde uzanan, Gemiç dağları’nın üzerinde, İznik-Gemlik yolunun 6 km. güneyindedir. Kocadere vadisinde kurulmuştur. 1880’li yıllarda Bulgaristan’ın Osmanpazarı ilçesine bağlı Enezler, Kırtıl ve Cumalı köylerinden göçen 7 aile köyün ilk kurulduğu yer olarak bilinen “Hanyeri”ne yerleşmişlerdir. Köyün hemen yanında bir Roma Caddesinin geçtiği kaldırım kalıntılarından anlaşılmaktadır. Daha sonraki dönemlerde bugünkü yerine nakledilmiştir. Önceleri Yenişehir’e bağlı iken, 1958 yılında Orhangazi’ye bağlanmıştır. İlçe merkezine 22 km. uzaklıktadır. 1895 yıllığına göre 48 hane bulunan köyde, 1927 yılında 237, 1990 yılında 359, 1997 yılında ise 293 kişi yaşamaktaydı. Köyün en önemli gelir…

Devamı

Gürle Mahallesi Orhangazi

Bursa ili Orhangazi ilçesine bağlı köy, İlçe merkezinin güneyinde yer almakta, İl merkezine 42 km.’lik bir mesafede bulunmaktadır. Cenevizlilerin etkisi altında olan köy’ün adının, mercan anlamına gelen İtalyanca Coralla’dan geldiği sanılmaktadır. Luwi dilinin devamı olan Kapadokya diline göre ise çıkıntılık anlamına gelmektedir. Nitekim Bizans kayıtlarında geçen Orhangazi’nin fethettiği Krolla Kalesi de bu köyde yeralmaktadır. Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında Bursa-İznik yolu üzerinde bir konaklama yeri olarak önem kazanmış ve kadı bulunan bir merkez (Kaza/ilçe) konumuna gelmiştir. Sultan Orhan ve Hüdavendigar vakfı olan köye Orhangazi tarafından bir cami, hamam (1324-1362) ve olasılıkla…

Devamı

Akharem Mahallesi Orhangazi

Bursa–Adapazarı yolu üzerinde, Bursa merkezine 53, Orhangazi merkezine 10 km. mesafede bulunan Akharem eski bir köy’dür. Akharem köyünün bir saray Ağasının mülkü olması nedeniyle bu adı aldığı sanılıyor. 1900’lü yıllarda 118 olan köyün nüfusu 1927 yılında 169’a yükseldi. 8.yüzyıldaki Bursa şehri sicillerinde, köyün İznik‘e bağlı olduğu belirtilmektedir. Köyde 10.000 zeytin ağacı, 180 çeltik, 200 dekar sebze, 300 dekar çayır-mera, 100 dekar kıraçi, 300 dekar sulu arazi, 600 dekarda hazine arazisi vardır. Köyde faal okul olmamakla birlikte taşımalı eğitim yapılmaktır. Sağlık ocağının bulunmadığı köyde PTT acentası bulunmaktadır. Ana geçim kaynağı zeytin…

Devamı