Çakırlı Mahallesi Orhangazi

İznik gölünün kuzeyinde, Samanlı dağları eteklerinde, Orhangazi-İznik yolunun 1 km. kuzeyinde, İlçeye 12 km. uzaklıkta kurulmuş bir Belde’dir. Eski ve yerli bir köydür. Bir tür Doğan kuşu olan Çakır’ın bu bölgede yoğun bir şekilde görülmesi sebebiyle bu ismin verildiği tahmin edilmektedir.

1530 Tahrirat defterine göre köy, o zamanın Gürle nahiyesine bağlıdır. Bu tarihlerde Çakır olarak anılmıştır. Sultan II.Bayazit’in vakıf köyüdür. O tarihte vakfa bağlı 7 hane çifçi, 18 hane çeltikçi vardır.

Çakırlı köyü 1989 yılında Belediye örgütü kurularak Belde olmuştur. Kadı sicillerinde XV.yy. itibari ile köyün ismine rastlanır.

1895-1908 yıllığına göre köyde 182 hane bulunmaktaydı. 1990 yılında 2.071, 1997 yılında 1.908 kişi yaşamaktaydı. Beldenin başlıca geçim kaynağı Zeytinciliktir. Belde ayrıca yoğun olarak turşuluk biber üretimi de yapmaktadır.

Sosyal Medya Paylaşım

Benzer Yazılar

Yorum Yaz