Muharrem Değirmen – Ramazan Ayının Fazileti

Bereket, rahmet, mağfiret, günahlardan temizlenme ve sonu da cehennemden azad olma ayı olan Ramazan ayına girdik.

Bereket dolu bir ay dileyerek Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun.

Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmek, onun nimetlerinden istifade etmek isteyenler için Ramazan ayının önemini-faziletlerini anlatan hadisleri siz okurlarımıza aktarıyoruz:

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Ayların efendisi Ramazan, saygı bakımından en üstün olan ay ise, Zi’l-Hicce’dir.” (Bezzâr, no. 960).

“Ramazan ayı girdiği zaman Cennet kapıları açılır; Cehennem kapıları kilitlenir; şeytanlar zincire vurulur.” (Mâlik, siyâm no. 59, s. 310; Ahmed, II, 378, 357; Dârimî, II, 26).

Tirmizî’de yer alan bir rivayet şöyledir:

“Ramazan’ın ilk gecesi olduğu zaman, Cehennem kapıları kapanır ve hiçbir kapısı açılmaz. Cennet kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz.

Tellal şöyle seslenir:

‘Ey hayır isteyen gel, koş!

Ey şer isteyen, (kötülüklere karşı) kendini tut!’

O ayda Allah’ın cehennemden azadlıları vardır. Bu, Ramazan bitinceye dek her gece gerçekleşir.” (Tirmizî, no. 682 ve İbn Mâce, no. 1642).

“Cennet yıldan yıla, Ramazan ayı için süslenir. Ve şöyle der: ‘Allah’ım bizim için bu ayda kullarından bizde kalacak insanlar kıl!’ Huriler de şöyle dua ederler:

‘Allah’ım! Kullarından bu ayda bize kocalar ihsan eyle!’

Kim bu ayda kendini muhafaza edip de içki içmez, iftira ve bühtânla bir mü’mini rahatsız etmezse, hata ve günahlardan da sakınırsa, Allah ona her gece yüz tane huri verir, ayrıca ona altın, gümüş, yakut ve zebercedden bir köşk yapar.

Bütün dünya bir araya getirilip de o köşke konsa, bir keçi bağlanacak kadar yer işgal ederdi.

Kim de Ramazan ayında içki içer, bir mü’mine iftira eder ya da bir günah ve kusur işlerse, bir yıllık amelini Allah iptal eder. Onun için Ramazan ayına karşı dikkatli olun.

Zira o, Allah’ın ayıdır. O ayda aşırı davranmamanız gerekir.

Tam on bir ay yiyorsunuz, içiyorsunuz her türlü nimet ve zevkten faydalanıyorsunuz, bari Ramazan’da kendinize çekidüzen verip kendinize gelin. Nefsanî arzu ve isteklerinizden uzak durun!” (Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat’ta).

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

“Beş vakit namaz, iki cuma ve iki Ramazan; kişi, büyük günahlardan sakındığı sürece, aralarında geçen günahlara keffâret olurlar.” (Ahmed, II, 400; Müslim, tahâret 16, s. 209).

“Ramazan’a erişip de bağışlanmayan; Allah’ın rahmetinden uzak olsun!” (Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebîr’de).

Hafs b. Giyas rivayet eder:

Ebu Abdullah (Ca’fer Sâdık Aleyhisselam)’a, “Ramazan ayı ki Kur’an onda nâzil oldu…” ayetini sordum ve “Biz Kur’an’ın baştan sona (takribi) yirmi senede nâzil olduğunu biliyoruz” dedim.

Buyurdu ki: “Kur’an bir kerede bir bütün olarak Ramazan ayında Beytu’l-Ma’mur’a indi.

Sonra (takribi) yirmi sene boyunca oradan (kısım kısım) indirildi.”

Ardından İmam şöyle buyurdu:

“Nebi (sallallahu aleyhi ve alihi) şöyle buyurmuştur: İbrahim (Aleyhisselam)’ın suhufları Ramazan ayının ilk gecesinde, Tevrat Ramazan’ın altıncı gecesinde, Zebur Ramazan on sekizinci gecesinde ve Kur’an da Ramazan ayının yirmi üçüncü gecesinde nâzil olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: